köynək-şalvar

köynək-şalvar
is. Köynək və şalvardan ibarət üst geyimi komplekti. Köynəkşalvar tikdirmək. – Sirat xaki köynək şalvarda tərdən islanırdı. Ə. Ə.. <Nərimanın> ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, əynində sürməyi yun parçadan köynək-şalvar var idi. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sürməyi — is. Qara ilə göy arasında tünd rəng. // sif. Bu rəngdə olan. Sürməyi parça. Sürməyi rəng. Sürməyi paltar. – <Nərimanın> ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, əynində sürməyi yun parçadan köynək şalvar var idi. İ. Ə.. <Mehribanın> sürməyiyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalife — <fr. xüs. is. dən> Aşağısı dar, yuxarısı isə yanlardan enli hərbi şalvar. Əksərən uzunboğaz çəkmə, qalife şalvar və cibli köynək geyərək belini qayışla bərkitmiş kişilər furqonun yan tərəfinə doluş(du). . M. İ.. Onun boyu az uzun, şalvarı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • botinka — <fr.> Alçaq boğazlı, ya boğazsız kişi, qadın və uşaq ayaqqabısı. <Teymurun> əynində boz rəngli nazik parçadan şalvar köynək, ayağında isə qalın padoşlu soldat botinkası vardı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • brezent — <holl.> 1. Su keçirməyən qalın parça. Un çuvallarının üstü brezentlə örtülmüşdür. – Böyük brezenti üstündən götürüb, tüfəngləri və patronları əncir ağacının altına yığdılar. A. Ş.. 2. Brezentdən hazırlanmış, brezentdən qayrılmış. Brezent… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkməli — sif. Çəkmə geymiş, ayağında çəkmə olan. // Ayaqqabı geymiş, ayağında ayaqqabı olan. «Anasının balası, elə çalıb oxumazlar». Bu sözləri deyən uca boylu, buxara papaqlı, bənövşəyi şivyotdan köynək və qəlifə şalvar geymiş, uzunboğaz çəkməli cavan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dar — 1. sif. 1. Ensiz (enli ziddi). Dar küçə. Dar yol. Dar keçid. Dar dərə. – Küçə dar olmağına görə ulaq güc ilə keçirdi. Ç.. Diyar kişi dar bir cığırla sola tərəf buruldu. Ə. M.. Dar dəmir yolu – yaxın məsafələrə çəkilən və yerli əhəmiyyəti olan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xrom — <yun. chroma – rəng> 1. Kimyəvi element; açıq boz rəngli bərk metal (metal məmulatın üstünü örtmək üçün bərk ərinti). Xromdan metallurgiyada paslanmayan polad, ferrixrom (dəmirlə xromun xəlitəsidir) hazırlanır. M. Qaşqay. 2. Həmin metalın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarma — 1. 1. «Yarmaq»dan f. is. 2. is. Dingdə döyülmüş dən. Buğda (arpa) yarması. Bir az yarma çək. – Axşam, lampa işığında Telli əl dəyirmanı ilə yarma çəkirdi. S. H.. Kənd arvadları qışın tədarükünü qurtarırdı: kimisi hazırladığı unu kəndiyə doldurur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əksərən — z. <ər.> Çox vaxt, çox zaman, çox hallarda. Əksərən onu axşamlar görmək olur. – Cəmilə Arzu qızı əksərən atasının öhdəsinə buraxırdı. S. R.. // Əksəriyyəti, çoxu. Əksərən uzunboğaz çəkmə, qalife şalvar və cibli köynək geyərək belini qayışla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”